Kedvezményezett neve: Jonathan Livingston SEAGULL Alapítvány

A pályázati konzorciumi további partnerei: 

Nógrád Megyei Önkormányzat

Nógrád Megye Önkormányzat Hivatala 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A projekt címe: Nógrád Megyei Foglalkoztatási paktum

Teljes támogatási összeg: 1.054.000.000 Ft

SEAGULL konzorciumi partner támogatási összeg: 69 154 560 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A befejezés dátuma: 2023.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001A projekt tartalmának bemutatása:

Nógrád Megye Önkormányzata által vezetett konzorcium 2016 márciusában pályázatot nyújtott be a „TOP-5.1.1-15-NG1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések - Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” pályázat konstrukció keretében megyei foglalkoztatási paktum kialakításának és megvalósításának támogatására.

A támogatást igénylő konzorcium tagjai: Nógrád Megyei Önkormányzat (vezető, támogatást igénylő) Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatala (konzorciumi tag) Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft (konzorciumi tag), Nógrád Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag), Jonathan Livingston SEAGULL Alapítvány (konzorciumi tag). A pályázat tárgyát képező foglalkoztatási paktum keretében döntően képzési és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek (főtevékenységek) valósultak meg, ideértve a programba történő bevonás és a programban maradás elősegítését is. A konzorcium tagjai mellett további szereplők, stakeholderek is együttműködtek a paktum céljainak megvalósulása, a foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság növelése érdekében, amelyet befektetés ösztönzés és egyéb gazdaságfejlesztési akciók is elősegítettek.

Miről szólt a megyei foglalkoztatási paktum?

A foglalkoztatási paktum feladata volt, hogy a megyei foglalkoztatási stratégiában lefektetett célok elérése érdekében erősítse a csatlakozó szervezetek foglalkoztatást segítő együttműködését, társadalmi szerepvállalását, összehangolja a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot, megtalálja a megoldást a fejlődő vállalkozások munkaerő igényeinek rugalmas kielégítésére, illetve támogassa a hátrányos helyzetű célcsoportokat annak érdekében, hogy hosszú távra megélhetést biztosító munkát tudjanak találni. A megyei foglalkoztatási paktumot létrehozó megállapodást 32 szervezet írta alá 2017. februárban. Ezt követőe folyamatosan csatlakozhattak hozzá mindazon Nógrád megyében működő szervezetek, amelyek egyetértettek a fenti célokkal, és együttműködésükkel támogatni kívánták a munkahelyteremtést.

Kik hívták életre a megyei foglalkoztatási paktumot?

A pályázó konzorcium tagjai: Nógrád Megye Önkormányzata (a konzorcium vezetője), a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., továbbá a Jonathan Livingston SEAGULL Alapítvány. A foglalkoztatási paktum döntően képzési és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítását célozta, de magában foglalta egyrészről a megye gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési tevékenységét, mint a munkaerő piac keresleti oldalának fejlesztését, illetve a hátrányos helyzetű lakosság programba történő bevonását és a programban maradásuk támogatását is. A projekt teljes költségvetése 1,024 milliárd forint, melynek 70%-át munkaerőpiaci szolgáltatásokra, képzési- és bértámogatásra kellett fordítani öt éven keresztül.

Milyen munkaadói körrel működtünk együtt és mit nyújtottunk nekik?

A megyei paktum munkaadói partnerkörébe elsősorban a stratégiai nagyfoglalkoztatók, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, illetve egyéb forrásokból finanszírozott munkahelyteremtéssel járó fejlesztést megvalósító szervezetek tartoztak. A foglalkoztatási paktum képzési, munkaerőpiaci szolgáltatási és foglalkoztatási programjai a munkaadók Paktumirodához bejelentett igényei alapján indultak. A nyújtott támogatások lehettek képzési és foglalkoztatási jellegűek: foglalkoztatást elősegítő képzések, elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérköltség és mobilitási támogatások, állásközvetítés, munkaerő-piaci szolgáltatások, önfoglalkoztatóvá válás támogatása, valamint a munkába járáshoz és a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségek támogatása. A személyek bevonását, képzésben és foglalkoztatásban maradását mentorok segítették. A klasszikus munkaerőpiaci programokon túl a foglalkoztatási paktumokban lehetőség volt innovatív jellegű tevékenységek megvalósítására is az inaktívak bevonása, a pályaorientáció, a HR együttműködés vagy akár a „munkaadói branding” területén.

Mit szolgáltattunk a hátrányos helyzetű inaktív, álláskereső vagy közfoglalkoztatatott célcsoportnak?

A célcsoport számára információt nyújtottunk a nyitott álláshelyekről, a munkába állási esélyeiket növelő képzési lehetőségekről, az ehhez szükséges egyéni segítségnyújtás – mentorálás, tanácsadás  - módjáról. A mentorálás az egyén aktuális helyzetéhez illeszkedő és őt a munkába állásáig elvezető tevékenységsorozat, amelynek eredményeként a foglalkoztathatóság akadályainak lebontását, az elhelyezkedései esélyek javulását és a munkába állást tűzik ki célul. A foglalkoztatási paktumok keretében nyújtható támogatások a hátrányos helyzetűek képzését és foglalkoztatását segítették elő a munkaadók benyújtott igényei alapján. Az egyének programba kerülése a Nógrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szakterület szervezeti egységein keresztül valósult meg.

A J. L. SEAGULL Alapítvány projektben megvalósított tevékenységei:
 

Teljesített szakmai szolgáltatások:
- Toborzás , munkaerő-piaci információnyújtás csoportos formában 1319 fő részére 109 csoportban, egyéni formában 304 fő részére

- Bevonást követő szolgáltatások (mentori szolgáltatás) 444 (létszám)
- Mentori szolgáltatás esetszám 2550 (esetszám)

A célcsoport számára információt nyújtottunk a nyitott álláshelyekről, a munkába állási esélyeiket növelő képzési lehetőségekről, az ehhez szükséges egyéni segítségnyújtás – mentorálás, tanácsadás  - módjáról.

A mentori szolgáltatást az NMKH Foglalkoztatási Osztályai által irányított ügyfeleknek nyújtottuk. Ebbe a körbe elsősorban azok az ügyfelek kerültek, akik foglalkoztatásához a cégek, intézmények bértámogatást vettek igénybe. Kiemelt feladatunk volt az ügyfelek munkahelyi beilleszkedésének, a munkáltatói elvárásoknak való megfelelés, munkahely megtartásának elősegítése.

Az ügyfeleink másik célcsoportja a 6 hónapos vállalkozóvá válási támogatásban részesülő ügyfelek. Mentorálásunk során, a COVID járványügyi előírások figyelembe vétele mellett, jellemzően havi rendszerességű találkozásainkon információval segítettük a vállalkozást indító ügyfeleket, az aktuális kérdésekben.

A paktum együttműködéséhez kapcsolódó további tevékenységeink

 • Konzorciumi partnerként részt vettünk az Irányító Bizottság ülésein, illetve a paktumon belüli egyeztetésekben, az előterjesztéseket véleményeztük, részt vettünk azok megvitatásában.
 • Részt vettünk a Paktum akcióterveinek újra gondolásában, módosításában.
 • Folyamatosan egyeztettünk a konzorcium vezetésével, tagjaival a pénzügyi monitorozást végző munkatársakkal.
 • Részt vettünk workshopokon, egyeztetéseken, megbeszéléseken.
 • Konzorciumi partnerként részt vettünk Paktum rendezvényeken, pl. Foglalkoztatási Fórumok, HR klub rendezvényei stb., bekapcsolódtunk a HR Klub szervezésébe, megvalósításába is.
 • A SEAGULL székhelyén létrehoztuk és működtettük az információs pontot — „I-Pont” —ahol ügyfeleket tájékoztattunk a paktum által igénybe vehető lehetőségekről / aktuális támogatási formákról, így megvalósulhat a  célcsoport és más érintettek körében a folyamatos tájékoztatás, szemléletformálás.
 • A marketingeszközök fejlesztése keretében a meglévő honlaphoz aloldalt fejlesztettünk, további marketing tevékenységként pedig megvalósult a folyamatos tudósítás a Paktum eseményeiről a SEAGULL Alapítvány Facebook oldalán. Ezen túlmenően nyomtatott tájékoztató anyagokat készítettünk az aktuális eseményeknek megfelelően.
 • A SEAGULL Alapítvány honlapoldalán (seagullalapitvany.hu) létrehoztunk egy Tudástárat, ahol elsősorban az Alapítvány korábban megvalósított TÁMOP, GINOP, TOP, EFOP projektjeiben, humánszolgáltatások terén szerzett tapasztalatait használtuk fel. A Tudástárat elsősorban a munkaerő-piaci mentorok, mentoráltak figyelmébe ajánljuk, ill. a munkaerőpiac kiemelt szereplőinek, álláskeresőknek, munkaadóknak szánjuk. A Tudástárban lévő cikkeket, tanulmányokat a projekt zárását követően is folyamatosan frissítjük.
 • A csoportos információnyújtás segítése, a mentorálási tevékenység széleskörben történő népszerűsítése céljából rövidfilmeket készítettünk az ügyfelek számára, melyek bemutatják
  a mentorálás célját, alapelveit, folyamatát, s motiválják az ügyfeleket a mentorálási szolgáltatás igénybevételére. A SEAGULL Alapítvány honlapoldalán a kisfilmek szintén megtalálhatók.
 • A SEAGULL székhelyén létrehoztuk és működtettük az „E-Pontot”, ahol számítógép, internet állt a székhelyre bejövő ügyfelek rendelkezésére. Segítő munkatárs révén informatikai segítséget nyújtottunk a bejövő érdeklődőknek — elsősorban közfoglalkoztatottak, inaktívak- az igényeiknek megfelelően, pl. információ nyújtása, információ keresése álláshelyekről, önéletrajz, motivációslevélkészítése. Az E-Pont lehetőséget nyújt a hozzánk forduló, bevont, behívott inaktívak, közfoglalkoztatottak, álláskeresők számára-az elkészített dokumentumaik-nyomtatására, másolására, szkennelésére is.
 • A projekt során folyamatosan építettük, szélesítettük kapcsolatainkat a megyei paktumban érintett cégekkel, azok vezetőivel annak érdekében, hogy megismerjük igényeiket az általuk foglalkoztatandó munkaerő típusát, képzettségét illetően. Számukra igényfelmérést készítettünk, feltérképezve a részükről igényelt képzési, illetve munkaerő szükségletet. Partnereinknek tudásmegosztást, workshopot szerveztünk. Az ügyfelekről, szolgáltatásokról kimutatásokat készítettünk, ügyfél-adatbázist hoztunk létre.
 • Belső képzéseket valósítottunk meg a szolgáltatási standardok, eljárásrendek, ill.
  a szolgáltatások szakmai, módszertani aktuális kérdéseiről, alkalmazkodva a COVID 19 járványügyi előírásokhoz.
 • Közreműködtünk a megyei és helyi paktumtevékenységek összehangolásában, megvalósításában. Részt vettünk a Projekt Összehangoló Munkacsoport munkájában és ennek eredményét más projektjeinkben „jó gyakorlatként” is továbbadtuk.
 • Részt vettünk a Pályaorientációs Munkacsoport munkájában.
 • Folyamatosan lépéseket tettünk a Nógrád megyében jelenleg futó projektek tevékenységeinek összehangolásában, az információ-és tudásmegosztásban.
 • Minden hónapban az eljárásrendnek megfelelően teljesítettük a Kormányhivatal járási osztályainak valamint a főosztálynak a szolgáltatásokra vonatkozó jelentési kötelezettségeinket.
 • Egy előadás keretében beszámoltunk a Paktumban végzett tevékenységeinkről a projektzáró rendezvényén.

 Összegzően elmondhatjuk, hogy a  SEAGULL Alapítvány– együttműködve a megyei paktum konzorciumi tagjaival - megvalósította a tervezett és vállalt szakmai feladatokat és ehhez a tagi költségvetés pénzügyi forrásait időarányosan, teljes körűen  felhasználta.

 

 

Ha érdeklik alapítványunk tovább tevékenységei is, kövessen minket a SEAGULL Alapítvány facebook oldalán