A projekt címe: "Esélyteremtés Nőknek Nógrádban!"

Kedvezményezett neve: Jonathan Livingston SEAGULL ALAPÍTVÁNY

A konzorcium további partnerei: 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Teljes támogatási összeg: 199.999.453 Ft

J. L. SEAGULL Alapítvány támogatási összege: 114.527.253 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt időtartama: 2018.01.01-2021.03.31.

Projektazonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00001


 

Mi volt a projekt célja?

.Az EFOP 1.2.9-17 konstrukció célkitűzéseivel összhangban a projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel, különösen az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésével.

A projekt a munkaképes korú nők foglalkoztatottságának növelését tűzte ki célul, a munkanélküliség és az inaktívak arányának csökkentésével, a foglalkoztathatóság javításával, valamint a munkába állás és munkában maradás megkönnyítésével. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát egyaránt erősíti a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közötti együttműködés kialakítása és tartalmi elemeinek bővítése, amely a tervezett projekt tevékenységei közé tartozik.

 Az együttműködés hozzájárulhat a munkaerő kínálatot alakító képzések tartalmi és minőségi jellemzőinek javításához, a helyi gazdaság erősítéséhez, a térségi foglalkoztatók együttműködéséhez és a foglakoztatási helyzetet javító szabályozási és egyéb intézkedések, változtatási igények kialakításához.

 

Kik voltak a projekt megvalósítói?

Az EFOP 1.2.9-17 „Nők a családban és a munkahelyen” konstrukció keretében a Jonathan Livingston SEAGULL Alapítvány, mint konzorciumvezető a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumi tagokkal együttműködve valósította meg az „Esélyteremtés nőknek- Nógrádban” elnevezésű projektet.

Milyen tevékenységeket valósított meg a projekt?

A program tervezett tevékenységeit és szolgáltatásait a projekt keretében, Salgótarjánban, a J. L. SEAGULL Alapítvány székhelyén (Salgótarján, Meredek út 9.)  kialakított SEAGULL Család és KarrierPONT (CSAKPONT)  koordinálta.

A projekt keretében működtetett SEAGULL Család és KarrierPONT elsősorban a Salgótarján és térsége teleülésein élő aktív korú nők számára nyújtott szolgáltatásokat annak érdekében, hogy munkaerő-piaci helyzetük javuljon, megismerve és igénybe véve az atipikus foglalkoztatási formákat is.(pl. részfoglalkozás, távmunka, bedolgozás, önfoglalkoztatás, munkakörmegosztás.)

A program – a munkaadók, szakmai szervezetek, helyi közösségek bevonásával, az igényekre épülő megyeszékhelyi és települési szolgáltatásokkal segítette, hogy a hátrányos helyzetű nők foglalkoztathatóságával szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák megváltozzanak, ezzel is segítve, hogy a számukra a munka és a családi elfoglaltságok összeegyeztethetővé váljanak.

A program tevékenységei magukba foglalták a nők munkaerőpiaci helyzetét támogató képzések szervezését, segítő szolgáltatások megvalósítását (pl. álláskeresési technikák, digitális kompetenciafejlesztés, munkavállalást segítő angol, német nyelvi képzés, vállalkozóvá válást segítő képzés, szülői-családi tanácsadók képzése, szülői hálózat létrehozása, egészségtudatos életmódra nevelés, digi club működtetése).

A projekt tartalmazta a jó gyakorlatok feltérképezését és átadását, kommunikációs és ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységek szervezését, lebonyolítását (pl.:női vállalkozói klub, női állásbörzék, települési rendezvények, szakmai konferenciák, tematikus szakmai kerekasztal beszélgetések), valamint a résztvevő partnerek közötti hálózat létrehozását és működtetését.

Mi volt a munkamegosztás a konzorciumi tagok között a megvalósítás során?

A projekt megvalósítása során:

-  a J. L. SEAGULL Alapítvány felelt a menedzsment és a szakmai vezetői feladatok ellátásáért, a Család és KarrierPont működtetéséért és a programok, képzések, felkészítések, segítő szolgáltatások szervezéséért, biztosításáért

-  a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség felelt a kommunikációs tevékenységek ellátásáért, a rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint a vállalati kapcsolatok kiépítéséért, működtetéséért, a munkáltatói szemlélet formálás, a helyi közösségekben történő szemléletformálás megvalósításáért,

- az IFKA Nonprofit Kft. a rugalmas foglalkoztatás kapcsán szerzett szakmai tapasztalatait hozta be a programba a szervezetfejlesztés, a módszertan kialakítása, a projektkörnyezettel való kapcsolattartás, a minőségbiztosítás, a jó gyakorlatok gyűjtése, terjesztése, munkavállalói tanácsadás, tanácsadók képzése területén. Szülői tanácsadó hálózatot épített ki, képzést nyújtott számukra, valamint szemléletformáló rendezvényeket, programokat is megvalósított.

Mik voltak a projekt elvárt eredményei?

A projekt eredményeként 500 fő részesül képzésekben, fejlesztésekben, felkészítésekben, 500 fő vehet igénybe segítő szolgáltatásokat (pl. munkavállalást támogató mentálhigiénés szolgáltatás, képzési tanácsadás, munkavállalói ismeretek bővítése). A projekt megvalósítása során 1000 fő célcsoport tag közvetlen elérésére nyílik lehetőség a nők atipikus foglalkoztatása népszerűsítése érdekében megrendezésre kerülő szemléletformáló eseményeken, rendezvényeken való részvétellel.

A SEAGULL CSAKPONT programjairól,  folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket a különböző eseményeken, a projekt honlapján, nocsak.com, valamint a SEAGULL Alapítvány facebook oldalán. A programban elért eredményekről szintén a projekt honlapján olvashat.