A projekt rövid összefoglalása

Tevékenységek >> A projekt számszerűsíthető eredményei >>

 

A program a TÁMOP 5.3.1. projekt keretein belül valósul meg, melynek célja:    A társadalmi integrációt és a munkaerő-piaci integrációt nem lehet egymástól elválasztani: a munka nemcsak a megélhetés eszköze, hanem a társadalom életében való részvétel egyik fontos eleme is. A személyiségében kiegyensúlyozott, ismeretek és készségek terén megfelelően felkészült, támogató családi és társadalmi környezetben élő személyek nagyobb eséllyel képesek megállni helyüket a munkaerő-piacon.   A konstrukció célja országosan minimum 3.000 fő bevonása a projektekbe, közülük minimum 2.400 fő esetében kerüljön sor az egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósítására.  

    A projekt megnevezése:   A  TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0114 – „Tanulás – Esély Nógrádban!”   A program kedvezményezettje:   J. L. SEAGULL Szakképző Iskola, 3100 Salgótarján, Meredek út 9.   (Intézményi akkreditációs lajstromszám: 0381)       A támogatás összege: 57.963.660 Ft       A projekt célja:   A Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény kistérségekben 54 fő álláskereső önálló életvitelre való képességeinek javítása érdekében a munkaerő-piacra való belépést előkészítő, arra motiváló programok – életvezetési, mentálhigiénés, kulcskompetenciákat, önmenedzselést fejlesztő, kommunikációs, konfliktuskezelési, tanulástechnikai, munkaerő-piaci tréningek – megvalósítása egyéni esetkezeléssel, utánkövetéssel, valamint 48 fő számára államilag elismert szakma megszerzésére való felkészítéssel.   A program megvalósítását szakmai együttműködési hálózat működtetése is segíti. Stratégiai együttműködő szervezet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és annak kirendeltségei.       A projekt időtartama: 2011. március 1.- 2012. február 29.       A projektben megvalósításra kerülő főbb tevékenységek:

1 Résztvevők felkutatása, toborzása: a bevonást segítő szervezetekkel együttműködve (pl. ÉMRMK kirendeltségei, CKÖ, roma civil szervezetek)
2 A résztvevők kiválasztása: 54 fő kiválasztása az esetmenedzserek irányításával (min.50% más településről; 20% roma nő, 50% munkatapasztalattal nem rendelkező); problémafeltárás, állapotfelmérés, diagnóziskészítés; on-line rendszer feltöltése
3 Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv: állapotfelmérés alapján a 2 esetmenedzser készíti; rögzítésre kerülnek a rövid és hosszú távú célok, a támogató erőforrások, a szolgáltatások ütemezése, a kockázatok, a várható és elért eredmények
4 Mentorálás: folyamatos segítségnyújtás a szolgáltatásokkal, képzéssel, munkába állással kapcsolatos információk eléréséhez, egyéni- és csoportos esetkezelés
5 Kompetencia fejlesztő tréningek: életvezetési; csapatmunka tréning; kulcskompetencia fejlesztő tréning; mentálhigiénés foglalkozássorozat:; tanulástechnikai tréning; önmenedzselést fejlesztő tréning; konfliktuskezelési tréning; kommunikációs tréning; munkaerő-piaci tréning; munkamotivációs tréning;
6 Informatikai analfabetizmus csökkentése
7 OKJ-s képzések: számítógépes adatrögzítő; óvodai dajka; gyermek- és ifjúsági felügyelő;
8 Szakmai együttműködési hálózat megszervezése, működtetése
9 Utánkövetés: az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül,