A munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderdeket a GINOP 5.1.5-16 számú, "Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása" című projekt felhívása tartalmazza.

A munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderdek részletes leírása, a kiválasztott munkaerő-piaci szolgáltatás nevére kattintva letölthető!

Sz1 - Álláskeresési technikák oktatása

Sz2 - Álláskereső Klub

Sz3 - Egyéni álláskeresési tanácsadás

Sz4 - Egyéni fejlesztési terv

Sz5 - Egyéni munkatanácsadás

Sz6 - Igényfeltáró csoportos foglalkoztatás

Sz7 - Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás

Sz8 - Motivációs csoportos foglalkoztatás

Sz9 - Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás

Sz10 - Pályamódosítási csoportfoglalkozás

Sz11 - Pályatanácsadás - Pályamódosítási tanácsadás - egyéni

Sz12 - Pályaorientációs csoportos foglalkozás

Sz13 - Pályatanácsadás - Pályaválasztási tanácsadás - egyéni

Sz14 - Pszichológiai tanácsadás

Sz15 - Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás

Sz16 - Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás

Sz17 - Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés

Sz18 - Szociális információnyújtás

Sz19 - Újraorientáló csoportos foglalkozás

Sz20 - Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás

Sz21 - Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás