A J. L. SEAGULL Alapítvány 1994 óta működik Nógrádban, salgótarjáni székhellyel, de egyes programok vonatkozásában teljes megyei lefedettséggel. Az alapítvány cél szerinti tevékenységei a több, mint húsz évvel ezelőtti megalapítástól kezdődően az elmaradott térségben élő, hátrányos helyzetű nógrádiak – közoktatásból kikerült fiatalok, pályakezdő fiatalok, a munkaerő-piaci integrációban nehézségekkel küzdő aktív korú felnőttek, így a tartós álláskeresők, inaktívak, s kiemelten a nők esélyegyenlőségének, foglalkoztathatóságának, integrációjának javítását célozta.

Az Alapítvány hisz az emberi erőforrásba és a képességfejlesztésbe, személyiségfejlesztésbe való befektetés hasznosságában, így az elmúlt évtizedekben olyan beavatkozási területeken igyekezett tevékenykedni, ahol ezek a fejlesztések pozitív változást eredményezhettek. A szervezet működése során tevékenységeinkben Carl Rogers alapelveit követi: kongruencia, hitelesség, feltételekhez nem kötött pozitív elfogadás, odafordulás, empatikus megértés.

Az utóbbi években a szervezet tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt kapott a különböző munkaerő-piaci szolgáltatások – munkaerő-piaci információnyújtás, személyre szóló mentorálás, egyéni és csoportos tanácsadás – nyújtása, amely szolgáltatásokat az Alapítvány Nógrád megye egész területén, a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával szorosan együttműködve végzi.

Az Alapítvány részt vett több, az EU által támogatott TÁMOP, GINOP, TOP, EFOP projektben, ahol több ezer munkaerő-piaci szolgáltatást valósított meg. A projektek során sok tapasztalatot szereztünk a humánszolgáltatások terén is, melyet felhasználva jött létre honlapunkon a jelen Tudástár, melyet elsősorban munkaerő-piaci mentorok, mentoráltak figyelmébe ajánlunk, ill. a munkaerőpiac kiemelt szereplőinek, álláskeresőknek, munkaadóknak szánunk.