Kik vagyunk?

A J. L. SEAGULL Alapítvány 1994 óta működik Nógrádban, salgótarjáni székhellyel, de egyes programok vonatkozásában teljes megyei lefedettséggel. Az alapítvány cél szerinti tevékenységei a több, mint húsz évvel ezelőtti megalapítástól kezdődően az elmaradott térségben élő, hátrányos helyzetű nógrádiak – közoktatásból kikerült fiatalok, pályakezdő fiatalok, a munkaerő-piaci integrációban nehézségekkel küzdő aktív korú felnőttek, így a tartós álláskeresők, inaktívak, s kiemelten a nők esélyegyenlőségének, foglalkoztathatóságának, integrációjának javítását célozta.

Az Alapítvány hisz az emberi erőforrásba és a képességfejlesztésbe, személyiségfejlesztésbe való befektetés hasznosságában, így az elmúlt évtizedekben olyan beavatkozási területeken igyekezett tevékenykedni, ahol ezek a fejlesztések pozitív változást eredményezhettek. A szervezet működése során tevékenységeinkben Carl Rogers alapelveit követi: kongruencia, hitelesség, feltételekhez nem kötött pozitív elfogadás, odafordulás, empatikus megértés.

A szervezet egyik kiemelt célját- a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek szakmához segítését, a munkaerő-piacon hátrányokkal küzdők kompetenciafejlesztését- egy felnőttképző, szakképző intézmény, a J. L. SEAGULL Szakképző Iskola fenntartásával, működtetésével látta el, amely 20 éven át állami feladatokat átvállaló köznevelési intézményként működött. Bár a szakképzési törvény megváltozásával, a megyei szakképzési centrumok létrejöttével ezeket a feladatokat állami fenntartású intézmények vették át, de a képzésben, képzésfejlesztésben, tananyagfejlesztésben szerzett sokirányú tapasztalatait a szervezet az alapítvány által működtetett J. L. SEAGULL Felnőttképzési Központ tevékenységében folytatja tovább.

A J. L. SEAGULL Felnőttképzési Központ (E-000556/2014), ill. a J. L. SEAGULL Alapítvány is engedélyezett felnőttképzési intézmény (E-001820/2018).

Az engedélyezett felnőttképzési intézményi státusz lehetővé teszi, hogy az alapítvány kiemelt cél szerinti feladatait – „Bármely szempontból hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése”, „A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az e tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások végzése, azok támogatása” az EU által támogatott programokban is megvalósíthassa.

Az utóbbi években a szervezet tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt kapott a különböző munkaerő-piaci szolgáltatások – munkaerő-piaci információnyújtás, személyre szóló mentorálás, egyéni és csoportos tanácsadás – nyújtása, amely szolgáltatásokat az Alapítvány Nógrád megye egész területén, a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával szorosan együttműködve végzi.

A szervezet az elmúlt időszakban partnerséget épített ki ezen feladatok - kiemelten a képzési- foglalkoztatási projektek megvalósítása érdekében a megyei és a helyi önkormányzatokkal a civil szervezetekkel, közfeladatokat ellátó intézményekkel, munkáltatókkal, a Kereskedelmi és Iparkamarával, akár már a programalkotási időszakban is együttműködve, az igényeket felmérve.

A szervezet az alábbi kompetenciákkal rendelkezik:

• Számos, sikeresen megvalósított hazai és nemzetközi projektben szerzett tapasztalat

• A saját, önállóan megvalósított projekteken túl több projektben konzorciumban működtünk együtt

• Széleskörű  humán erőforrás kapacitással rendelkezünk (humán felsőoktatás, szociális terület, közgazdasági terület, munkaerő-piaci szolgáltatásokban, felnőttképzésben való jártasság, felnőttképzési szakértés)

• Engedélyezett felnőttképzési intézményt működtetünk, számos területen valósítottunk meg felnőttképzést, felnőttképzési szolgáltatást

• Kiemelkedő sikereket értünk el a munkaerő-piaci igényekre, munkakörelemzésre építő tananyagfejlesztésben, taneszköz készítésben – offline és online tananyagok – és azok tantermi vagy távoktatásban megvalósított kipróbálásában

• Számos programot valósítottunk meg a kompetenciaalapú tréningek fejlesztésében, megvalósításában

• Elkötelezettek vagyunk a hátrányos helyzetű felnőtt lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztésében

• Van tapasztalatunk hazai és nemzetközi „tudástranszfer” megvalósításában

• Programjainkat 27 éve elmaradott térségben, jellemzően hátrányos helyzetű célcsoportok számára valósítjuk meg

• Tapasztalatokkal rendelkezünk a hátrányos helyzetű célcsoportoknak, kiemelten nőknek nyújtandó mentorálásban, egyéni és csoportos tanácsadásban, munkaerő-piaci információk nyújtásában (jelenleg is dolgozunk ilyen témájú projektekben)

• Számos képzési- munkaerő-piaci programunk volt, kifejezetten női célcsoport számára, célul tűzve ki a hátrányos helyzetű nők esélyegyenlőségének megvalósítását, foglalkoztathatóságának növelését, munkaerő-piaci integrációját.

Az alapítvány és a fenntartott intézménye elnevezése is Richard Bach világhírű regényének – Jonathan, a sirály - hősétől származik. Jonathan Livingston Seagull, a sirály célja, hogy meghaladva saját és környezete korlátait, megvalósítsa álmait, megtanuljon „repülni”, s aztán megtanítson erre másokat is.

Így lett az alapítvány szlogenje is: „No limits! - Nincsenek határok!” Ez a szlogen vált a közhasznú tevékenységünk alapgondolatává is: „Mérd fel, hol tartasz, tűzz ki célokat és küzdj a célok megvalósításáért, legyőzve a célok megvalósítását akadályozó tényezőket- aztán elmondhatod, mint a névadó sirály hősünk, hogy „I can fly!”- azaz „Tudok repülni!”

A szervezet által megjelölt hitvallást miszerint csak az a munka, tanulás, tanítás, segítő tevékenység lehet eredményes, melyet örömmel, meggyőződéssel, elkötelezetten végez az ember – megvalósítva ezáltal saját álmait, céljait – reméljük, hogy sikerül átadni azoknak a jellemzően hátrányos helyzetű fiataloknak, felnőtteknek, akikkel kapcsolatba kerülünk. Segítjük őket abban, hogy a környezetük, a potenciális munkáltatóik szemléletformálása révén és a velünk való együttműködés eredményeként ők is megvalósíthassák álmaikat.

A J. L. SEAGULL Alapítvány által fenntartott J. L. SEAGULL Szakképző Iskola (jelenleg: J. L. SEAGULL Felnőttképzési Központ) 20 éves működését meghatározó, korábbi kiemelt projektjei: